Tlač

Zimná údržba 2020 / 2021

Ponuka služieb pre Bratislavu a blízke okolie.

Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách, ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty a pod. Údržba sa skladá s úkonov - odhrn, sekanie a posyp komunikácií inertným a chemickým materiálom, prípadne odvoz snehu. Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Odstraňujeme sneh z plochých striech.

Zimná sezóna

Zahájenie:   15. novembra 2020 

Ukončenie:  30. marca 2021

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vieme operatívne určiť termín nástupu a ukončenia služby mimo zimnej sezóny.

Chceme požiadať všetkých potencionálnych klientov aby rešpektovali oficiálny začiatok zimnej sezóny t.j. 15.11. príslušného roku a zasielali svoje požiadavky s časovým predstihom, najneskôr do 1.11.. Aj po tomto termíne sa Vám budeme snažiť vyhovieť, no nevieme Vám zaručiť kladné vybavenie Vašej požiadavky.